Badania TDT

Zakres naszych uprawnień obejmuje czynności modernizacji i naprawy:
 • zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1; 6.1 i 8, oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,
 • zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,
 • DPPL metalowych wraz z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ram lub umożliwiających transport multimodalny:
 • napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalanie lub inny sposób,
 • napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
 • napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
 • odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe) napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3.

Transport krajowy

background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: #fbfbf9; margin: 10px; padding: 10px; float: right; border: 0px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;Nasza firma prowadzi działalność gospodarczą związaną z transportem materiałów sypkich luzem. Ponadto oferujemy sprzedaż cementu z dostawą do odbiorcy. Dysponujemy nowoczesnym taborem, który nieustannie ulepszamy. Flota liczy 30  zestawów wyposażonych w kompresory rozładunkowe o dużej wydajności. Ładowność każdej naczepy wynosi  27 ton, przy pojemności 37m3.

Zatrudniamy sztab pracowników czuwających nad terminowym dostarczeniem towaru na miejsce przeznaczenia. Bezpieczeństwo ładunku oraz jego punktualne doręczenie zapewniają doskonale wyszkoleni i doświadczeni kierowcy. Dodatkowym atutem zapewniającym gwarancję przewożonego ładunku jest fakt, iż posiadamy polisę OCP.

Transport międzynarodowy

Od wielu lat świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego. Specjalizujemy się  transporcie materiałów sypkich luzem w silonaczepach. Wykonujemy przewozy kabotażowe na terenie UE. Dodatkowym atutem jest posiadane przez nas ubezpieczenie na transport kabotażowy. Nasze pojazdy wykonujące transport międzynarodowy spełniają Europejski standard emisji spalin Euro 6. Część naszej floty wyposażona jest w moduł GPS co sprawia, iż mamy podgląd na pojazdy wykonujące transport oraz możemy bardziej efektywnie zaplanować kolejne trasy. Kontakt z kierowcami zapewnia FLEETBOARD, DYNAFLET oraz GSM.

Transport ADR

Nasza firma świadczy usługi z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych. Posiadamy naczepy z własną instalacją  azotową do zabezpieczania m.in. transportu materiałów wchodzących z reakcję z tlenem, bądź wilgocią.
Zajmujemy się przewozem materiałów sypkich. Posiadamy nowoczesny sprzęt zgodny z najwyższymi europejskimi standardami. Dysponujemy naczepami o pojemności 60 m³ i ładowności do 25 ton. Każdy zestaw wyposażony jest w kompresor z chłodnicą powietrza. Dzięki temu temperatura powietrza wykorzystywanego do rozładunku nie przekracza 50 stopni Celsjusza. Silosy mogą się rozładowywać pneumatycznie bądź grawitacyjnie na kosz zasypowy.

Posiadamy ubezpieczenie na transport kabotażowy w obrębie krajów UE.

Koparko – ładowarka

Oferujemy usługi w zakresie prac ziemnych i wyburzeniowych koparko-ładowarką JCB 4CX. Zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje terminowość oraz usługi na najwyższym poziomie.
Nasza maszyna jest dodatkowo wyposażona w profesjonalny sprzęt tj.:

  • zamiatarka JCB 240 SC,
  • pług śnieżny,
  • widły o długości 140 cm,
  • łyżka 30 cm,
  • łyżka 60 cm,
  • łyżka 90 cm,
  • łyżka skarpowa 150 cm,
  • zawiesia łańcuchowe.

Dzięki dodatkowo zastosowanemu szybkozłączu można błyskawicznie przeczepić osprzęt.

Zakres usług:

  • roboty ziemne,
  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • wyburzanie budynków mieszkalnych oraz gospodarczych,
  • korytowanie pod drogi, chodniki, parkingi itp.
  • wykopy pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną,
  • wykopy pod fundament,
  • skarpowanie,
  • niwelacja terenu,
  • czyszczenie rowów przydrożnych,
  • stawy, baseny, oczka wodne,
  • ośnieżanie (z możliwością wywozu śniegu),
  • zamiatanie (ze zraszaniem czyszczonej powierzchni),
  • załadunek i rozładunek materiałów sypkich oraz palet.

Firma COMETTO świadczy usługi koparko - ładowarką przede wszystkim na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, między innymi w takich miejscowościach jak: Barcin, Żnin, Pakość, Mogilno, Inowrocław, Piechcin. Dopuszczamy możliwość świadczenia usług koparko - ładowarką poza sugerowanym obszarem.

Zapraszamy do współpracy!