Aktualności

Polityka prywatności i cookies
read more

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności Serwisu internetowego cometto.com.pl i danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem komunikacji na odległość.

(obowiązuje od dnia 25/05/2018)

COMETTO Z. Ciszewski i W. Ciszewski spółka jawna  informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy cometto.com.pl oraz kontaktujących się za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość.

Za pośrednictwem Serwisu i środków komunikacji na odległość zbieramy dane wyłącznie od właścicieli i za ich zgodą.

[Serwis jest przeznaczony dla osób dorosłych, nie zbieramy danych osób nieletnich.]

Zbieramy i przetwarzamy dane jedynie w takim zakresie w jakim Państwo dobrowolnie nam podacie w treści zgłoszenia za pomocą środków komunikacji na odległość (np. formularzy elektronicznych, poczty e-mail, telefonicznie lub w plikach cookies).

Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych ani teleadresowych (w tym adresów e-mail i telefonów) użytkowników Serwisu oraz nie wykorzystujemy ich bez zgody adekwatnej do celu przetwarzania za wyjątkiem, kiedy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobligowani przepisami prawa.

Nie przekazujemy Danych osobowych Użytkowników do Państw trzecich.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie cometto.com.pl. Dalej nazywany Serwisem.